Fotografie JV Photoshop8

FloraHolland in 2012

Actuele ontwikkelingen

Keten blijft sterk

In een tegenvallende economie behaalde de sierteeltsector gemiddeld genomen redelijke resultaten. Toch was niet elke ondernemer succesvol. Veel teelt- en handelsbedrijven draaiden moeizaam. Een aantal moest zelfs de activiteiten staken.
FloraHolland behaalde een omzetgroei van drie procent bij een gemiddelde prijsverbetering van vier procent.
Ondanks de economische crisis blijft het Nederlandse sierteeltcluster sterk. Europese consumenten blijven bloemen en planten kopen. Wel zijn er regionaal verschillen in de afzetontwikkeling. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Zweden en vooral Rusland groeien goed. In Polen en de landen rond de Middellandse Zee verloopt de afzetontwikkeling minder positief.

Waarde van de coöperatie blijkt

Begin 2013 werd de waarde van de coöperatie eens temeer duidelijk, toen de Nederlandse exportbedrijven van de Ciccolella-Groep hun activiteiten moesten staken. Als gevolg hiervan ondervonden tal van toeleveranciers schade. Honderden mensen raakten hun baan kwijt. Telers die via FloraHolland hadden geleverd, konden echter de betalingszekerheid benutten. De handelsstromen konden worden omgelegd, zodat de markteffecten beperkt bleven.
Ook FloraHolland behoort tot de crediteuren van het bedrijf. 

Kweker aan de knoppen

Kwekers benutten, naast de klok en de directe afzet meer digitale afzetmogelijkheden. Tegelijk willen zij de regie behouden bij hun afzet. Door de schaalvergroting bij productie en handel ontstaan bovendien meer afzetmogelijkheden en nieuwe afzetkanalen.
De gevolgen daarvan blijken uit de cijfers. De totale aanvoer bij FloraHolland bleef in 2012 gelijk. Terwijl de klokaanvoer met zeven procent kromp, groeide de directe afzet met verrekening via Connect met negen procent. Voor FloraHolland en voor haar leden en klanten blijft de veilingklok echter belangrijk.
FloraHolland speelt op drie manieren op deze ontwikkelingen in:

  • Versterking van het kloksysteem.
  • Het up-to-date maken en houden van digitale afzetsystemen.
  • Het verder omvormen van Connect naar een organisatie met de blik op de markt, waar het product centraal staat.

Op maat, flexibeler, kleiner en eenvoudiger

De komende tijd staat zowel de organisatie als de dienstverlening in het teken van vier begrippen: op maat, flexibeler, kleiner en eenvoudiger. Door de groei van de directe afzet met verrekening via Connect daalt de klokaanvoer. Dat heeft gevolgen voor de organisatie en de exploitatie. Uitgangspunt daarbij is het behoud van arbeidsplaatsen. Toch valt aan een krimp van het aantal medewerkers, nu en in de komende jaren, niet te ontkomen. Dat gebeurt zo veel mogelijk via natuurlijk verloop. Medewerkers gaan flexibeler werken. Tarieven worden aangepast, zodat opbrengsten ontstaan waar kosten worden gemaakt. Niet relevante dienstverlening wordt beëindigd. Rondom de directe afzet worden nieuwe diensten ontwikkeld. 

Deze Informatie